Asociaţia D3 Generaţii

Asociaţia D3 Generaţii este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit, din Ploieşti, constituită în anul 2006.

Scopul Asociaţiei este dezvoltarea oamenilor în general, şi a tinerilor în special, în domeniile importante ale vieţii: intelectual, fizic şi spiritual.

Dintre obiectivele noastre menţionăm:
• ajutorarea tinerilor prin instruire şi îndrumare periodică în vederea formării şi dezvoltării personale;
• dezvoltarea spiritului civic, responsabilităţilor comunitare şi a comunicării interculturale;
• creşterea nivelului de încredere şi apreciere în comunităţile în care va acţiona Asociaţia;
• organizarea de conferinţe, tabere, seminarii de instruire, programe cultural-educative, socio-economice.

De când s-a înfiinţat, Asociaţia D3 Generaţii a desfăşurat mai multe proiecte în colaborare cu diverse instituţii.

În prezent, se derulează:

Proiectul de voluntariat “La fel de preţioşi!”: un proiect în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. Scopul este promovarea spiritului de voluntariat printre tineri, în oraşul Ploieşti şi sensibilizarea acestora cu privire la nevoile persoanelor cu dizabilităţi sau aflate în dificultate.

FreeTimeClub: un club în care participanţii sunt provocaţi să-şi petreacă timpul liber într-un mod cât mai variat prin activităţi creative, sportive sau sociale, să-şi dezvolte abilităţi, să socializeze cu cei din jur, să lucreze în echipă, să se descopere, să înveţe aprecierea şi respectul faţă de ei înşişi, dar şi faţă de cei din jurul lor.

Ca Asociaţie, suntem deschişi să dezvoltăm proiecte noi care vin în sprijinul nevoilor tinerilor.